English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Nguni't talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon -- Jesus -- PHILIPINES-TAGALOG - Sing Georg C.Z.Share with friends on Facebook


Nguni
Nguni't talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kaniyang sarili ang banal:
didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa kaniya
Sapagka't iyong pagpapalain ang matuwid; Oh Panginoon,
lilibirin mo siya ng paglingap na gaya ng isang kalasag.
Praise and worship
Music -- text -- sing Georg Zmozek
 

TOP 20


Oh, Lamb * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


Sapagka't bagama't ang puno ng igos ay hindi namumulaklak - Tagalog TL


Nguni't talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon -- Jesus -- PHILIPINES-TAGALOG - Sing Georg C.Z.


Know that the LORD has set apart the godly for himself * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


You are Messiah * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


Though the fig-tree does not bud * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


To love more * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


Praise and worship * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


I love You, Father * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


RIGHT NOW – VIDEO PHOTO – GEORG & MARCELA * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


I know who loves me


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD