English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Sapagka't bagama't ang puno ng igos ay hindi namumulaklak - Tagalog TLShare with friends on Facebook


Sapagka
Sapagka't bagama't ang puno ng igos ay hindi namumulaklak,
Ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas;
Ang bunga ng olibo ay maglilikat.
At ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain;
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Ako'y magagalak sa Dios ng aking kaligtasan.
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Ako'y magagalak sa Dios ng aking kaligtasan.
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Ako'y magagalak sa Dios ng aking kaligtasan.
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Ako'y magagalak sa Dios ng aking kaligtasan.
Sapagka't bagama't ang puno ng igos ay hindi namumulaklak,
Ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas;
Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan,
At hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan:
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Ako'y magagalak sa Dios ng aking kaligtasan.
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Ako'y magagalak sa Dios ng aking kaligtasan.
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Ako'y magagalak sa Dios ng aking kaligtasan.
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon,
Ako'y magagalak sa Dios ng aking kaligtasan.
Music - teksto -- sings - George Zmozek
 

TOP 20


Oh, Lamb * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


Sapagka't bagama't ang puno ng igos ay hindi namumulaklak - Tagalog TL


Nguni't talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon -- Jesus -- PHILIPINES-TAGALOG - Sing Georg C.Z.


Know that the LORD has set apart the godly for himself * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


You are Messiah * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


Though the fig-tree does not bud * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


To love more * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


Praise and worship * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


I love You, Father * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


RIGHT NOW – VIDEO PHOTO – GEORG & MARCELA * song with English lyrics * sing Georg Christian CZ


I know who loves me


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD